Informacja dla zamierzających rozpocząć w 2016 r. egzaminy eksternistyczne z zakresu SP, Gimnazjum, LO i ZSZ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188), osoby zainteresowane przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletmiej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowejmuszą złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych             ( druk do pobrania …)

2. świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy (oryginały dokumentów):

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu gimnazjum dla dorosłych
(świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
albo indeks zawierajacy wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej
dla dorosłych),

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
(świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej),

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej
szkoły podstawowej)

3. kserokopię stron dowodu osobistego zawierajacego datę urodzenia i nr ewidencyjny PESEL.

Komisja informuje, że: 
– w dniu 31 lipca 2016 r. upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych dla osób, które zamierzają rozpocząć zdawanie egzaminów od sesji jesiennej – październik 2016 r.

Osoby, które uzyskały dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wydane przez OKE w Poznaniu i zamierzają przystąpić do ich zdawania muszą, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, złożyć do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:
–  deklarację wyboru egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej,
–  dowód wniesienia opłaty za każdy zadeklarowany egzamin.

Dla sesji jesiennej – październik 2016 r.     – termin składania deklaracji upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Formularze dla zainteresowanych egzaminami eksternistycznymi można pobrać   tutaj …

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *