Maria Bartnicka: Na egzaminie widać, kto przeczytał lektury

Uważam, że lektury powinno się przeczytać. Tym bardziej, że nie ma tych książek aż tak wiele – mówi Maria Bartnicka.

W skład egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej wchodzi wiele zagadnień związanych z językiem polskim. Jak się do nich dobrze przygotować?

Test humanistyczny nie jest typowym testem, gdzie mamy na podstawie wyuczonych wiadomości wybierać dobrą odpowiedź. Tutaj oprócz tej dobrej odpowiedzi, która często wynika z analizy tekstu, często trzeba się też popisać umiejętnością budowania podstawowych form pisemnych.

Są to rozprawka, charakterystyka, opowiadanie, opis czy nawet krótkie formy użytkowe jak zaproszenie, protokół czy zawiadomienie. To jest w programie gimnazjum. Można powiedzieć, że są to umiejętności ponadczasowe. To się człowiekowi przydaje w życiu, może mniej rozprawka, jeśli uczeń ma kończyć edukację na gimnazjum. Ale większość gimnazjalistów kontynuuje naukę, a rozprawka jest później formą wymaganą na maturze. Więc to jest ważne, żeby opanować umiejętność jej pisania. W liceum język polski może się wydawać trudniejszym przedmiotem dlatego, że obowiązuje tu pewna hierarchia, że się wchodzi w pewien uporządkowany świat historii literatury i kultury w ogóle. Bo kultura jest przecież kontekstem do interpretacji literatury. Nie ma tu już wybiórczych informacji.

Czy można się dobrze przygotować na podstawie streszczeń lektur?

Nie sądzę. Uważam, że lektury powinno się przeczytać. Tym bardziej, że nie ma tych książek aż tak wiele. Może i nie wszystkie są równie ciekawe, ale są one ważne dla rozwoju polskiej literatury. Poza tym jest od kilku lat taki zapis, który mówi, że tzw. lektury z gwiazdką (obowiązkowe) w gimnazjum, a więc „Zemsta”, „Dziady część II” czy jedna powieść historyczna Henryka Sienkiewicza to są lektury, które mogą być wykorzystane na maturze. Przygotowując się do matury, uwzględniamy w powtórzeniach te lektury, które uczniowie mają w gimnazjum. Chyba więc nie ma sensu ich nie poznawać. Ograniczono listę lektur, wierząc, że to będzie sprzyjało prawdziwemu czytaniu, a nie korzystaniu ze streszczeń. Bo streszczenie jest fajne, bo się wszystko w nim rozumie, ale ma ono to do siebie, że pamięta się je przez dwa dni. Tak się nie da poznawać książek. Można ewentualnie ze streszczenia sobie coś powtórzyć, przypomnieć, ale czytanie tylko streszczeń jest strasznie ubogie.

Widać po pracy egzaminacyjnej, czy uczeń czytał lektury?

Często widać. Zresztą wstyd jest nie czytać, chyba, że się nie chce być wykształconym, światłym człowiekiem. Wtedy można nie czytać. Każdy naród ma jakiś swój kanon lektur, który obowiązuje ludzi inteligentnych, wykształconych. Nie chodzi o to, by cytować fragmentami „Pana Tadeusza”, ale przynajmniej się orientować. Najlepiej czymś się w tym tekście zainteresować, na cokolwiek zwrócić uwagę. Przecież w „Panu Tadeuszu” jest mnóstwo rzeczy, na które można zwrócić uwagę; które mogą być ciekawe nawet dla współcześnie żyjących ludzi.

Co może być ciekawe w „Panu Tadeuszu” dla współczesnego młodego człowieka?

Uczniowie umieją wyłapać wiele ciekawostek. Na przykład to, że w dworze w Soplicowie była specjalnie zatrudniona kawiarka, czyli osoba, która parzyła kawę. I w ogóle cały ten sposób parzenia kawy. Kiedyś moi uczniowie zrobili nawet taką inscenizację. Pamiętam, że dziewczynka przyniosła złotą filiżankę. Są też przepisy na bigos, bardzo dokładne opisy grzybów czy polowania. To jest kopalnia różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Pomijając oczywiście fakt, że Mickiewicz idealizuje ten świat, że mu zależy, by te tradycje szlacheckie pokazać. I ci Polacy są fajni, i ta Polska jest piękna i gościnna. I nie ma pieniactwa wśród szlachty czy pijaństwa. A nawet jak jest, to się szybko kończy albo nie ma większego znaczenia. A jak są problemy, to wszyscy są razem. A my dzisiaj wolimy złe, tragiczne rzeczy. Dobre, szlachetne, idealne nas nie interesują. Nie ma wykształconego Anglika, który nie zna Szekspira i nie powinno być wykształconego Polaka, który nie zna III cz. „Dziadów”, „Pana Tadeusza” czy twórczości Jana Kochanowskiego. Mamy w naszej literaturze trochę rzeczy wartościowych, porównywalnych z dorobkiem europejskim, ale nie umiemy tego docenić. I nie umiemy powiedzieć młodym ludziom, że to jest coś warte.

Język polski jest jedynym przedmiotem, może poza historią, który jest tak mocno osadzony w życiu. Podczas którego rozmawia się o moralności, o życiowych wyborach.

Oczywiście, że tak. Gombrowicz powiedział, że gdyby nie literatura, to nie wiedzielibyśmy, co myśli i czuje człowiek. Zawsze uczniom mówię – i chyba mi wierzą – że lektury mogą ułatwić człowiekowi życie. Bo te postaci literackie nie są z Księżyca, ale z życia. Książki odnoszą się do ludzi, dlatego czytanie ma sens. Zawsze odróżni się człowieka, który czyta, od tego który nie czyta. To zupełnie inne mówienie, myślenie. To jest wartość sama w sobie. Ona nie jest może modna, choć i to chyba się zmienia. Może inne teksty się czyta teraz niż kiedyś. Inny jest teraz człowiek w swoich potrzebach, ocenach i wartościach. Dziś uczniom ciężko czyta się niektóre dzieła, bo one są napisane innym językiem, a ten bardzo zmienił się. Młodzi ludzie nie wiedzą nawet, kto to jest introligator. Z drugiej strony mogą nie wiedzieć, bo pewne zawody, a tym samym wyrazy je określające odchodzą do przeszłości. Dziś już nikt nie nosi książek do introligatora, może poza notariuszami. Co nie znaczy, że z pewnymi dziełami nie warto się zmierzyć.

Matura z religii? Oczywiście, że tak. To taki sam przedmiot jak inne

– Religia jest przedmiotem dyskryminowanym. Religia jest potrzebna tym, którzy zdają na teologię lub zdają do seminarium – minister edukacji Anna Zalewska była gościem Aleksandry Pezdy w TOK FM.

Anna Zalewska była gościem Aleksandry Pezdy w TOK FM. Rozmawiały o „dobrej zmianie” w szkole, 6-latkach, darmowym podręczniku, który był wprowadzony przez poprzednią ekipę.

Jednym z tematów była matura z religii. Od lat jej wprowadzenie nalegają biskupi. – Religia jest przedmiotem dyskryminowanym. A jest potrzebna tym, którzy zdają na teologię lub zdają do seminarium – cytowała Zalewską Pezda.

– Mamy konstytucję, rozdzielność Kościoła i państwa, mamy konkordat. Jesteśmy zobowiązani do takiego konstruowania zajęć, żeby były lekcje religii – mówiła Zalewska w TOK FM.

Matura z religii? Oczywiście, że tak. Mnóstwo osób zdaje na uczelnie teologiczne. Każdy ma prawo wybrać jako nieobowiązkowy przedmiot na maturze, żeby startując na uczelnię pochwalić się nim – tłumaczyła minister edukacji.

– Jak przygotować podstawę programową i program maturalny? Kto miałby to robić? Kto miałby egzaminować? Kościół? – dopytywała Pezda.

– Lekcje religii są takimi samymi przedmiotami jak wszystkie inne – tłumaczyła minister Zalewska. Jej zdaniem „katecheta lub ksiądz jest takim samym członkiem rady pedagogicznej”. – Ale dyrektor katechety nie może odwołać – zwróciła uwagę Pezda. Minister Zalewska przyznała, że to szczegóły, poza tym żadnych decyzji jeszcze nie ma, a sprawa matury na religii jest „przedmiotem debaty”.

Matura 2016: Opłata za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny. Jednak nie dla wszystkich. Sprawdź, jakich absolwentów obowiązuje to rozporządzenie.

Za egzamin maturalny będą musieli zapłacić absolwenci, którzy:

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

Jak sprawdzić, czy za egzamin trzeba zapłacić?

Każdy absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w swoim regionie.

 

Informacja dla zamierzających rozpocząć w 2016 r. egzaminy eksternistyczne z zakresu SP, Gimnazjum, LO i ZSZ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188), osoby zainteresowane przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletmiej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowejmuszą złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych             ( druk do pobrania …)

2. świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy (oryginały dokumentów):

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu gimnazjum dla dorosłych
(świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
albo indeks zawierajacy wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej
dla dorosłych),

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
(świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej),

– w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej
szkoły podstawowej)

3. kserokopię stron dowodu osobistego zawierajacego datę urodzenia i nr ewidencyjny PESEL.

Komisja informuje, że: 
– w dniu 31 lipca 2016 r. upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych dla osób, które zamierzają rozpocząć zdawanie egzaminów od sesji jesiennej – październik 2016 r.

Osoby, które uzyskały dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wydane przez OKE w Poznaniu i zamierzają przystąpić do ich zdawania muszą, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, złożyć do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:
–  deklarację wyboru egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej,
–  dowód wniesienia opłaty za każdy zadeklarowany egzamin.

Dla sesji jesiennej – październik 2016 r.     – termin składania deklaracji upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Formularze dla zainteresowanych egzaminami eksternistycznymi można pobrać   tutaj …

 

Egzamin gimnazjalny 2016: kiedy ruszają egzaminy gimnazjalne 2016

Egzamin gimnazjalny 2016. 18 kwietnia ruszają egzaminy gimnazjalne CKE. W pierwszym dniu gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z WOS-u oraz języka polskiego. W drugim dniu uczniowie będą musieli rozwiązać zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Ostatniego dnia otrzymają zadania z języków obcych. Sprawdźcie harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2016.

 

Egzamin gimnazjalny 2016 [Harmonogram]

Egzamin gimnazjalny 2016. Część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
– godz. 9: 00 – z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny 2016. Część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

Egzamin gimnazjony 2016. Język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Egzamin gimnazjalny 2016: Jakie zadania i pytania były w zeszłym roku W ubiegłym roku gimnazjaliści na początek zapoznali się z tekstem źródłowym o wasalach i seniorach. Gimnazjaliści musieli wskazać m.in. czy piramida Cheopsa jest starsza od greckiego Akropolu. Na podstawie tekstu źródłowego musieli ustalić także, gdzie mieszkali starożytni Sumerowie. Na egzaminie z języka polskiego gimnazjaliści musieli również zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi fragmentu Dziadów oraz napisać tekst pod przewodnim tematem „Jak stać się sławnym”. Pierwsi gimnazjaliści, którzy opuszczali salę, mówili, że sprawdzian nie był trudny.

 

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem – wyniki ogólnopolskie

Tegoroczna odsłona Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem, „Gazetą Wyborczą” i British Council dobiega końca. To czas podsumowań, analiz oraz opracowania strategii przygotowania uczniów do kwietniowego egzaminu.

Wyniki ogólnopolskie

Jak wynika z raportu ogólnopolskiego Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem, uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz sprawności rachunkowej. Najtrudniejsze okazało się rozumowanie i tworzenie strategii oraz modelowanie matematyczne, natomiast w części z języka polskiego – tworzenie wypowiedzi.

Średni wynik z języka polskiego i matematyki wyniósł 53%, a z języków obcych: 63% z angielskiego i 66% z niemieckiego.

Najlepiej przygotowani do kwietniowego sprawdzianu są uczniowie z województw: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Najsłabsze wyniki z języka polskiego i matematyki uzyskali uczniowie z województw zachodniopomorskiego i opolskiego. W województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim uczniowie mieli więcej problemów z zadaniami z języka angielskiego niż uczniowie w innych regionach kraju.

Egzamin zawodowy 2016: kazusy z etyki

Tegoroczny sprawdzian zawodowy będzie dłuższy niż dotychczasowe, potrwa cztery, a nie trzy dni.

 

Egzamin zawodowy dla radców i adwokatów zbliża się wielkimi krokami. W 2016 r. po raz pierwszy będzie przeprowadzany w nowej formule. Będzie się składać z pięciu, a nie czterech części.

W pierwszym dniu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – z prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim – z prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego wynosi 360 minut.

W czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Na tę części egzaminu przewidziano 480 minut.

Podobnie jak w roku ubiegłym wraz z Wydawnictwem Beck pomagamy przygotować się do egzaminu. Dziś publikujemy kazusy z etyki.

Kłopot na linii z pełnomocnikiem

Kazus

Radca prawny N.M. odebrał od kontrahenta swojego klienta Z.S. na rzecz tego klienta pewną kwotę pieniędzy, a następnie tego samego dnia wydał tę kwotę klientowi. Nie wystawił przy tym ani przy przyjęciu pieniędzy, ani przy ich wydaniu żadnego dokumentu.

Problem pojawił się, gdy kontrahent Z.S. zaczął twierdzić, że kwota, którą przekazał N.M., była większa niż ta, którą od N.M. otrzymał Z.S. Wówczas N.M. powołał się na świadectwo osoby, która była obecna przy przekazaniu pieniędzy i która potwierdziła jego wersję. To uwolniło N.M. od podejrzenia przywłaszczenia sobie pieniędzy, ale nie uspokoiło kontrahenta, który wciąż – mimo przeciwnych dowodów – wyrażał wobec Z.S. przekonanie, że zapłacił więcej.

Z.S. ma do radcy prawnego pretensje, że przez brak dokumentowania obrotu pieniędzmi doprowadził do sytuacji niepewnej i konfliktowej, która może nadwerężyć jego stosunki z kontrahentem. N.M. broni się mówiąc, że umowa z klientem nie obejmowała czynności odbioru i przekazywania żadnych pieniędzy, że dlatego nie był on na taką okoliczność przygotowany (i z tego powodu nie wystawił pokwitowań) oraz że w związku z tym nie można mu czynić zarzutu, bo wyświadczał klientowi i kontrahentowi tylko uprzejmość.

Odpowiedź

Radca prawny N.M. naruszył normy etyki zawodowej. Artykuł 37 ust. 3 jest sformułowany bardzo stanowczo i w tym przypadku, jak się wydaje, sformułowanie to ma szczególne znaczenie. W myśl tego przepisu wszelki obrót aktywami ma być ewidencjonowany i udokumentowany. Regulacja ta ma bowiem służyć rzetelności i przejrzystości rozliczeń oraz wzmacnianiu zaufania klienta do radcy prawnego. Pośrednio służy także budowaniu zaufania społecznego do osób wykonujących zawód radcy prawnego i wzmacnia poczucie pewności wszystkich uczestników obrotu prawnego, w którym uczestniczą radcowie prawni.

W tym kontekście nie jest więc usprawiedliwieniem odstąpienie od ewidencjonowania czy dokumentowania obrotu ani to, że przekazywanie środków odbywało się szybko i bez zbędnej zwłoki, ani to, że z perspektywy prawnej nie ma wątpliwości co do uczciwości radcy prawnego, ani to, że obrót aktywami nie miał ściśle określonej podstawy prawnej.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

Kazus

Do adwokata zwrócił się klient będący znanym przedsiębiorcą, któremu postawiono zarzuty w kierunku art. 229 § 4 k.k. Po przyjęciu sprawy do prowadzenia adwokat zorientował się, że politycy z rządzącej partii oraz przychylne im media nader często atakują personalnie jego klienta, zarzucając mu korupcyjne powiązania z obozem politycznym, który rządził poprzednio.

Adwokat, obawiając się negatywnych konsekwencji zaangażowania w obronę „wroga publicznego”, wypowiedział pełnomocnictwo klientowi. Wyjawił mu, że nie chce, aby jego nazwisko było łączone ze sprawą, która „brzydko pachnie”.

Odpowiedź

Adwokat naruszył obowiązek wynikający z § 43 zbioru zasad, który formułuje kategoryczny zakaz przedkładania dobra własnego adwokata, w tym ujmy, jaką może mu przynieść reprezentowanie klienta, nad dobro tegoż klienta. Pozostawienie klienta będącego obiektem werbalnej napaści polityków i mediów bez pomocy prawnej z uwagi li tylko na interes własny adwokata jest niedopuszczalnym naruszeniem obowiązku zachowania w sposób odważny i honorowy. Ponadto należy podkreślić, że immanentną częścią zawodu adwokata jest udzielanie pomocy prawnej również tym osobom, które rzeczywiście naruszyły prawo. Adwokat nie ma prawa formułowania ocen moralnych dotyczących jego klienta. Jeżeli uważa, że w swojej pracy zawodowej będzie bronił wyłącznie osób niesłusznie pomówionych o przestępstwo, to najwyraźniej nie zrozumiał, na czym polega jego zawód.

Orzecznictwo

– Orzeczenie WKD z 21 listopada 1936 r., sygn. 127/36

Jednym z zasadniczych obowiązków adwokata jest umiejętność pogodzenia najsumienniejszej obrony z nienaganną formą.

– Orzeczenie WSD z 25 kwietnia 1986 r., sygn. WSD 11/86

Wypowiedź adwokata, że sędzia nie zna przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jest niedopuszczalna. Podważa autorytet sędziego i adwokata i godzi w zasady etyki zawodowej.

Kiedy jeden adwokat znieważa drugiego

Kazus

Adwokat A.B. poprosił kolegę korporacyjnego W.Z. o podjęcie się prowadzenia sprawy klienta, w której pełnomocnictwo przeciwnika procesowego tegoż klienta przyjęła wcześniej jego żona M.B., wykonująca zawód adwokata.

Adwokat W. Z. podjął się prowadzenia sprawy. Pełnomocnik strony przeciwnej M.B. w toku procesu nadużywała wolności słowa, dyskredytowała i podważała kompetencje zawodowe adwokata W.Z., zarzucała mu brak profesjonalizmu, stosowała argumenty ad personam. Adwokat W.Z. wystąpił z pozwem do sądu przeciwko pełnomocnikowi M.B., zarzucając jej nadużycie wolności słowa, dopuszczenia się zniewagi i zniesławienia.

Odpowiedź

Adwokat W.Z. przede wszystkim uchybił art. 8 ust. 2 Ustawy Adwokackiej, a ponadto § 31 oraz § 39 zbioru. Spory między adwokatami o przekroczenie granic wolności słowa i o zniewagę wyłączone są spod jurysdykcji sądów powszechnych, rozpatrują je natomiast sądy dyscyplinarne. W opisanym kazusie obowiązywał jednak najpierw tryb polubowny rozstrzygnięcia sporu.

Kiedy mecenasowi pomagają asystenci prawni

Kazus

Adwokat Z.P. zatrudnia w prowadzonej przez siebie kancelarii asystentów prawnych. Są nimi studenci ostatnich lat studiów prawniczych oraz absolwenci prawa, którzy przygotowują się do egzaminów na aplikacje prawnicze. Zadaniem asystentów jest przygotowywanie dokumentów oraz projektów prostych pism procesowych. Ze względu na duże obciążenie pracą Z.P. zlecił przygotowanie skargi jednemu z asystentów. Skarga została przygotowana i przesłana w terminie. Z.P. miał w zwyczaju dokładne zapoznawanie się z przygotowanymi projektami, ale tym razem zapoznał się ze skargą jedynie pobieżnie, po czym polecił jej wysłanie. Skarga okazała się obarczona istotnymi błędami formalnymi, które spowodowały jej odrzucenie.

Pytanie

Czy w zaistniałej sytuacji adwokat złamał zasady etyki zawodowej?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji uznać należy, że adwokat uchybił zasadom etyki zawodowej. Jego zadaniem jest prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z najlepszą wiedzą oraz należytą starannością i sumiennością. Brak należytej kontroli nad wynikami pracy asystentów i innych pracowników uznać należy za brak staranności. Nie może być tu wytłumaczeniem duże obciążenie obowiązkami zawodowymi adwokata.

Klient jechał za szybko

Kazus

Adwokat A.M. podjął się prowadzenie sprawy klienta M.R., w której został on obwiniony o przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h. Pomiar prędkości został dokonany przez funkcjonariuszy policji za pomocą urządzenia ISKRA 1.

Klient M.R. przedstawił adwokatowi dokumentację związaną z zasadami działania wspomnianego urządzenia oraz wątpliwościami związanymi z prawidłowością jego działania. Dokumentacja zawierała także instrukcję obsługi „radaru”. Podczas rozprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym w O. adwokat nie zadawał pytań świadkom i mimo protestów obwinionego nie poruszał kwestii wątpliwości związanych z technicznymi zasadami funkcjonowania radarowego miernika prędkości. Po rozprawie klient wyrażał swoje oburzenie brakiem wykorzystania przekazanej dokumentacji. A.M. stwierdził, że „nie miał czasu, a poza tym to i tak dla prawników nie ma znaczenia”.

Pytanie

Czy w zaistniałej sytuacji można uznać, że adwokat dochował należytej staranności ?i sumienności oraz działał zgodnie z najlepszą wiedzą?

Odpowiedź

Wymóg korzystania z najlepszej wiedzy dotyczy także wiedzy specjalistycznej niezbędnej do sumiennego i starannego prowadzenie sprawy. Niezapoznanie się z przygotowaną dokumentacją, mimo że dotyczyła kwestii technicznych, uważać można za lekceważący stosunek do klienta i jego sprawy. Zachowanie takie uznać należy za dopuszczenie się występku dyscyplinarnego.

Atak na prokuratora

Kazus

Adwokat podczas mowy końcowej w sprawie karnej zaatakował ad personam prokuratora. Czyniąc to, użył słów powszechnie uważanych za obelżywe, a także podał w wątpliwość wiedzę merytoryczną i umiejętności zawodowe swojego przeciwnika. Sąd zawiadomił organ dyscyplinarny o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Zobligowany przez dziekana izby do udzielenia wyjaśnień w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania adwokat wyjaśnił, że tego oczekiwał od niego klient, który wprost żądał, aby adwokat w ostrych słowach wypowiedział się na temat oskarżyciela publicznego.

Odpowiedź

Adwokat popełnił dwa przewinienia dyscyplinarne. Po pierwsze, przekroczył granice wolności słowa (§ 17 zbioru zasad etyki), po drugie, powołał się, tłumacząc ten czyn, na sugestie klienta, czym naruszył § 10 zbioru.

1 2